EDI

EDI: elektronisch gegevens uitwisselen met uw leverancier

Met behulp van de EDI-module kunt u elektronisch gegevens uitwisselen met uw leverancier/groothandel. EDI is een techniek waardoor bedrijven administratief en logistiek beter kunnen samenwerken; de administratieve afhandeling tussen bedrijven wordt geautomatiseerd.

Meer informatie over EDI
EDI staat voor Electronic Data Interchange: de uitwisseling van elektronische gegevens tussen bedrijven. Bijvoorbeeld het sturen van een order van afnemer naar leverancier. Bij EDI gaat dat rechtsreeks van computer naar computer, zonder menselijke tussenkomt, zonder papier. De order gaat van de computer van de afnemer via een computernetwerk, zoals het internet, naar de computer van de leverancier. Hierdoor krijgt een leverancier zijn order snel, foutloos en zonder handmatige invoer in zijn administratie. EDI is een techniek waardoor bedrijven administratief en logistiek beter kunnen samenwerken: de administratieve afhandeling tussen bedrijven wordt geautomatiseerd.

  1. De retailer of de inkooporganisatie maakt een keuze van het aantal leveranciers waarbij EDI gewenst is.
  2. Per leverancier wordt aangeduid hoe de communicatie (bijvoorbeeld bij Fashion United) verloopt en welke berichten er van A naar B moeten gaan en eventueel omgekeerd.
  3. De retailer sluit zelfstandig de contracten af met de communicatie organisatie (bijvoorbeeld bij Fashion United) en valt buiten de scope van het te offreren project dat Retailtrust uitvoert.
  4. Aanvraag die de Retailer gaat doen bij de commnicatie organisatie: EDI-aanvraag wordt behandeld na ontvangst ILN’s (project wordt nog niet opgestart, due time 4 weken)
  5. Retailtrust overhandigd dan naar aanleiding van de genomen 4 stappen een offerte dat bestaat uit een inrichtingsdeel en abonnement per leverancier.
  6. Na goedkeuring en 50% aanbetaling van de offerte wordt het project gestart.
  7. We richten een eenheid in om testberichten te versturen en te ontvangen.
  8. Een verplichte cursus zal nu worden gegeven (bestanddeel van de offerte /order)
  9. Als de klant de testberichten en artikelen heeft goedgekeurd alsook de training heeft gevolgd zetten we de communicatie live.

 

Could not authenticate you.