POSA

Point of Service Agreement

U kunt ervoor kiezen om een service abonnement bij ons af te sluiten. Wij bieden hiervoor verschillende modules aan tegen scherpe prijzen. Hieronder vindt u een overzicht, de tarieven en de inhoud van de verschillende modules.

 

Evident

        Comfort

 Luxe

Prijs per maand / per winkel € 0,00 € 18,00 € 38,00
E-mail support 4onePOS Oranje_checkmark.fw Oranje_checkmark.fw Oranje_checkmark.fw
Regelmatig updates Oranje_checkmark.fw Oranje_checkmark.fw Oranje_checkmark.fw
Nieuwe ideeën aanbrengen Oranje_checkmark.fw Oranje_checkmark.fw Oranje_checkmark.fw
Telefonisch/teamviewer support 4onePOS *1 Oranje_checkmark.fw Oranje_checkmark.fw
Telefonisch/teamviewer support (4M) hardware *1 Oranje_checkmark.fw Oranje_checkmark.fw
Hulp op locatie *2 *6 Oranje_checkmark.fw
Vervangen van hardware *3 *4 Oranje_checkmark.fw
Telefonisch/teamviewer support klant hardware *1 *1 *1
Buiten kantooruren werkweek *4 *4 *4
Zaterdag & Zondagen *5 *5 *5
4onePOS POSA Service prijzen     Tarief    
*1 € 22,50 Per 15 minuten  
*2 € 90,00 excl. reiskosten  
*3 € 60,00 Per dag excl. transport  
*4 + 30% Op abonnement of uren  
*5 + 50% Op abonnement of uren  
*6 € 90,00 incl. reiskosten  
Uurprijs € 90,00    
Reiskosten € 0,80 Per kilometer  
Klant hardware = eigen gekochte hardware      
4M hardware = hardware gekocht bij 4onePOS      
 Alle contracten betreffen service tijdens kantoortijden    9.00 – 17.00  
 Servicevragen = vragen over Retailtrust geleverde zaken      

4onePOS POSA- EVIDENT

Service is zeer belangrijk vooral als uw winkel continue klanten over de vloer heeft. Toch kunnen klanten ervoor kiezen dat ze gewoon bij het afsluiten van een abonnement gaan voor een zo laag mogelijke kosten post. Ze kiezen dan voor evident. Email communicatie is dan een standaard ingrediënt en u wordt natuurlijk zo snel mogelijk geholpen. In geval van uitval hardware (gekocht bij 4Motivation) brengt u deze binnen bij 4Motivation en schrijft u tijdelijk op bonnetjes. Na reparatie en terughalen van de hardware kunt u de bonnen weer binnenboeken.

Uw winkelomgeving:

U dient altijd vast bekabeld internet met internet stekkertjes op de plaatsen te voorzien waar de kassa’s, de back offices en de pin apparaten komen te staan. (en eventueel waar de bon printers geplaatst worden ingeval u voor een Cloud of RDP oplossing kiest). Wij adviseren te allen tijden Draytec routers /modems met een UMTS kaart. Laat u door ons vooraf adviseren.

Let op !   Uw winkelomgeving en uitzonderingen
Het maken van backups en het kiezen van de virus scanners zijn te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid. Zorg voor dagelijkse back-ups en zorg voor een werkend en geldig virus programma. (Geen Norton!) Bij levering van nieuwe apparatuur kan RetailTrust de gratis Avira scanner voor-installeren als service zonder garantie op een zuivere werking.

Mocht de leverancier van het operating systeem (bijvoorbeeld Microsoft) uw versie als verouderd aanzien en u daardoor een keuze moet maken voor een nieuwere versie, dan ligt de verantwoordelijkheid bij u. Wij kunnen u dan desnoods een migratie naar een nieuwere versie offreren. Wacht te allen tijde op een reactie van RetailTrust, indien uw systeem meldt dat u bijvoorbeeld kan overstappen naar Windows 10. Overstappen mag u allen doen na goedkeuring van RetailTrust omdat Windows niet altijd de juiste software update die nodig is om 4onePOS goed te laten draaien. Zou om redenen dat u toch een update toestaat, uw systeem niet meer werken, dan ben u verplicht naar een cloud omgeving te gaan. Hier zijn inrichtingskosten en een maandabonnement mee gemoeid. Cloud diensten zijn diensten die wij inkopen.

Wilt u buiten de kantoortijden geholpen worden kunt u bij ons een verzoek indienen om een aangepast contract geoffreerd te krijgen.

Moeten wij u op alle ICT vlakken ondersteunen (dus ook bij vragen over niet gerelateerde door ons geleverde producten) kunt u bij ons een verzoek indienen om een aangepast contract geoffreerd te krijgen.

Let op!   Contracten worden per winkel aangeboden, waarbij 1 opgeleide medewerker onze contactpersoon wordt.  Daar mag best van afgeweken worden maar dan ook  kunt u bij ons een verzoek indienen om een aangepast contract geoffreerd te krijgen.

4onePOS POSA- COMFORT

Dit is hetzelfde als Evident, doch wordt uw systeem razendsnel overgenomen en wordt u meteen geholpen indien iets niet lukt. U kunt tijdens kantoortijden bellen als u met een service vraag (Retailtrust geleverde producten) zit.

 

Uw winkelomgeving:

U dient altijd vast bekabeld internet met internet stekkertjes op de plaatsen te voorzien waar de kassa’s, de back offices en de pin apparaten komen te staan. (en eventueel waar de bon printers geplaatst worden ingeval u voor een Cloud of RDP oplossing kiest). Wij adviseren te allen tijden Draytec routers /modems met een UMTS kaart. Laat u door ons vooraf adviseren.

Let op !   Uw winkelomgeving en uitzonderingen
Het maken van backups en het kiezen van de virus scanners zijn te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid. Zorg voor dagelijkse back-ups en zorg voor een werkend en geldig virus programma. (Geen Norton!) Bij levering van nieuwe apparatuur kan RetailTrust de gratis Avira scanner voor-installeren als service zonder garantie op een zuivere werking.

Mocht de leverancier van het operating systeem (bijvoorbeeld Microsoft) uw versie als verouderd aanzien en u daardoor een keuze moet maken voor een nieuwere versie, dan ligt de verantwoordelijkheid bij u. Wij kunnen u dan desnoods een migratie naar een nieuwere versie offreren. Wacht te allen tijde op een reactie van RetailTrust, indien uw systeem meldt dat u bijvoorbeeld kan overstappen naar Windows 10. Overstappen mag u allen doen na goedkeuring van RetailTrust omdat Windows niet altijd de juiste software update die nodig is om 4onePOS goed te laten draaien. Zou om redenen dat u toch een update toestaat, uw systeem niet meer werken, dan ben u verplicht naar een cloud omgeving te gaan. Hier zijn inrichtingskosten en een maandabonnement mee gemoeid. Cloud diensten zijn diensten die wij inkopen.

Wilt u buiten de kantoortijden geholpen worden kunt u bij ons een verzoek indienen om een aangepast contract geoffreerd te krijgen.

Moeten wij u op alle ICT vlakken ondersteunen (dus ook bij vragen over niet gerelateerde door ons geleverde producten) kunt u bij ons een verzoek indienen om een aangepast contract geoffreerd te krijgen.

Let op!   Contracten worden per winkel aangeboden, waarbij 1 opgeleide medewerker onze contactpersoon wordt.  Daar mag best van afgeweken worden maar dan ook  kunt u bij ons een verzoek indienen om een aangepast contract geoffreerd te krijgen.

4onePOS POSA- LUXE

In deze variant zal ons bedrijf MSO service gaan verrichten. De servicewerkzaamheden bestaan uit het verrichten van correctief onderhoud. Onder correctief onderhoud wordt verstaan het opheffen van storingen die zijn ontstaan bij normaal gebruik van de apparatuur ten gevolge van normale slijtage en door eigen gebreken aan de apparatuur, met inbegrip van de uitvoering van noodzakelijke reparaties en vervanging van onderdelen. Onder een storing aan apparatuur wordt verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan bij de apparatuur geleverde specificaties. Van een storing is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. MSO garandeert minimaal 90% van de aangemelde storingen te verhelpen binnen de afgesproken reparatietijd.

Optioneel

Indien de klant en/of MSO beschikt over een Image van de Kassa, kan optioneel gekozen worden om de dienstverlening uit te beiden met het terugzetten van de functionaliteit door het laden van de Image indien dit noodzakelijk is, veroorzaakt door een hardware storing.

Bepalingen

  • MSO hanteert een geldigheidsduur voor dit voorstel van 30 dagen na dagtekening.
  • Contracten waarbij garantiekorting is verleend hebben een minimale looptijd van 3 jaar.
  • MSO zal aanvangen met de installatie werkzaamheden na schriftelijk akkoord van 4Motivation en schriftelijk akkoord van u door contractondertekening.
  • De installatie werkzaamheden zijn gecalculeerd op basis van aaneengesloten uren. De werktijden waarbinnen MSO de diensten van dit voorstel zal verlenen zijn tijdens kantooruren, tenzij hiervan vooraf schriftelijk is afgeweken. Onder kantooruren verstaan wij uren van 8.30 uur tot 17.30 uur op maandag tot en met vrijdag. De technicus dient toegang te hebben tot alle voor hem noodzakelijke ruimten.
  • MSO behoudt zich het recht voor, apparatuur die op de ingangsdatum van de betreffende serviceovereenkomst reeds bij opdrachtgever in gebruik is, aan een inspectie te onderwerpen. Het betreffende service contract treedt in dat geval eerst op de datum van acceptatie door MSO in werking.
  • MSO is gerechtigd ten aanzien van apparatuur en/of programmatuur, die niet aan de door haar gestelde eisen voldoet, voor rekening en risico van opdrachtgever de door MSO noodzakelijk geachte werkzaamheden te laten verrichten, teneinde deze weer in de door MSO gewenste conditie te brengen. Zulks eerst na overleg met de opdrachtgever.
  • De informatie in dit voorstel wordt strikt vertrouwelijk verstrekt aan de geadresseerde en is uitsluitend voor deze bedoeld. Zonder toestemming is het gebruik, de openbaring of het kopiëren van deze informatie verboden en onwettig. Wij verzoeken u hiermee om te gaan als zijnde vertrouwelijk.
  • Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 259/2001. Onze algemene voorwaarden van MSO worden op aanvraag aan u verstrekt.
Could not authenticate you.