Webshop Woocommerce

RetailTrust Webshop (wordpress)  Woocommerce

Een Retailtrust webshop wordt te allen tijd ontworpen op basis van een bestaand WordPress thema.  Dit thema wordt door klant uitgezocht op zijn/haar naam geregistreerd en betaald.

Hoe gaan we te werk en wat het kost het allemaal?

 1. Opstartkosten en maandelijks abonnement:

De opstartkosten zijn afhankelijk van uw wensen. Daarnaast is er een abonnement van 100 euro per maand inclusief een normale hosting.

De minimale periode van de overeenkomst bedraagt 12 maanden.

Binnen de opstartkosten reserveren wij 10 uren voor werkzaamheden inbegrepen. Dit is toereikend voor:

 • Opzetten WordPress site
 • Opzetten implementatie Woocommerce
 • Installeren van het template
 • Plaatsen van banners, die worden aangeleverd door de klant
 • Aanpassen van de basis template kleuren
 • Inpassen van logo, dat wordt aangeleverd door de klant
 • Support bij de inrichting aan uw kant
 • Koppelen met uw 4onePOS / Retailtrust Shop-IT software pakket
 • Synchroniseren van data tussen 4onePOS / Retailtrust Shop-IT en Woocommerce
 • Installatie betaalprovider (Sisow)
 • Instellen van de verzendkosten op basis van de standaard Woocommerce mogelijkheden

Alle overige wensen welke niet binnen deze 10 uren passen zal een offerte voor op worden gemaakt ter goedkeuring. Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van benodigde uren. Bij overschrijding van werktijd vindt er altijd eerst overleg plaats. 

 1. Toekomstige upgrades en security patches:

Uw webwinkel wordt opgezet met de op dat moment meest recente versie van Woocommerce passende bij 4onePOS / Retailtrust Shop-IT. Alles dat er na de start van het project wordt uitgebracht is geen onderdeel van deze overeenkomst. We zullen u altijd op de hoogte houden over nieuwe beveiligingsupdates welke wij uiteraard voor u door kunnen voeren. U dient zich hier altijd voor aan te melden en akkoord te geven voor de kosten. Security patches en Woocommerce upgrades kunnen sterk variëren in benodigde werktijd en worden per uur berekend. Van te voren wordt er uiteraard een indicatie afgegeven ter goedkeuring.
Het kan gebeuren dat er security patches uit worden gebracht voor Woocommerce voor de nieuwe webwinkel online gaat. Ook in dat geval zullen we deze helaas afzonderlijk in rekening moeten brengen. Het werk was immers nog niet bekend ten tijde van de offerte.

 

 1. Maandelijkse abonnementskosten webshop:

Webshop en Hosting : vanaf 100 euro per maand

– Lagere instap fee i.c.m. de maandelijkse fee.

– E-mail, Telefonisch.
– Binnen 4 uur antwoord op uw vragen.
– – Support bij Woocommerce vragen.

* Woocommerce of upgrades en security patches zijn niet inbegrepen.
* Bij het niet laten doorvoeren van security patches is dit op eigen risico, de
herstelwerkzaamheden aan een gehackte website zijn daarbij voor uw eigen rekening.
rekening.
* Storingen aan de webwinkel zijn niet inbegrepen, tenzij veroorzaakt door de server.
* Uitbreidingen, aanpassingen en module installatie zijn niet inbegrepen.

Webhosting: inbegrepen

– Normale performance web server t.b.v. Woocommerce

– Backups terugplaatsen op verzoek
– E-mail, telefonisch

 

 1. Opzeggen en automatische verlenging:

3 maanden voor het verlopen van de jaar termijn dient de overeenkomst telefonisch of schriftelijk (per e-mail) te worden opgezegd. Indien niet wordt opgezegd binnen deze termijn wordt de overeenkomst automatisch voor 12 maanden verlengd.

 

 1. Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst:

Bij het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst dienen de resterende maanden van de overeenkomst afgekocht te worden. Na het voldoen van dit restbedrag kan de overeenkomst en het abonnement per direct stopgezet worden en kunnen de webwinkel bestanden indien gewenst overgedragen worden.

 

 1. Licenties:

Woocommerce is een Open Source platform waar geen licentie voor nodig is. Voor betaalde modules en templates is dit wel het geval. We vragen u een account aan te maken bij de nodige leveranciers op uw eigen naam en de nodige licenties aan te schaffen en bij ons aan te leveren. Licenties worden niet aangekocht door Retailtrust.

 1. Plan van aanpak:
 1. Klant betaalt 50% vooraf bij start project
 2. Klant kiest Template
 3. Retailtrust levert de maten van de door de klant aan te leveren Banners en logo’s die in dat specifieke thema moeten komen
 4. Klant levert banners, logo’s en inhoud teksten op de webshop en site. (Algemene voorwaarden, Privacy policy, Over ons, etc
 5. Klant definieert samen met Retailtrust de menu indeling
 6. Klant en Retailtrust passen dit ook aan in 4onePOS / Retailtrust Shop-IT
 7. Retailtrust legt klant uit hoe, artikelen moeten worden ingevoerd, welke status ze krijgen (bv NOOS) en hoe de foto’s in Woocmmerce moeten moeten worden gezet.
 8. Klant begint 4onePOS / Retailtrust Shop-IT op artikelniveau webshop waardig te maken
 9. Retailtrust, programmeert in die tussentijd verder aan de webshop en kan nog met vragen komen, die de klant wederom beantwoord binnen 2 werkdagen
 10. Retailtrust zet een development omgeving op en zal op een gegeven moment de link toe sturen ter validatie van de Klant
 11. Indien de klant vragen en wijzigingen wilt buiten het thema om, zal Retailtrust, indien het mogelijk is, een estimate te doen van de in te schatten werktijd. Het kan zelfs zijn dat bepaalde modules achteraf wenselijk is erbij aan te schaffen. Na schriftelijk akkoord van de klant, implementeren wij de wens(en).
 12. Na eindvalidatie en goedkeuring van de klant worden de resterende 50% betaald en zal het abonnement onmiddellijk in gaan.

 

 

Could not authenticate you.